International network of liberal women

INLW (International Network of Liberal Women) is een wereldwijd netwerk dat vanuit liberale uitganspunten met name de positie van vrouwen ondersteunt.


INLW zet zich in voor de verbetering en verandering van de rechten van vrouwen en meisjes.


INLW wil meer deelname van liberale vrouwen in de lokale, nationale en internationale politiek.


INLW voert campagne om wetten aan te passen en dagelijkse praktijken op te heffen die vrouwen belemmeren zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen, te werken, eigen economische zelfstandigheid te verkrijgen, verbod op eigendom van bezit, verplichte huwelijken en onderwerping aan ouderlijk gezag.


INLW is lid van Liberal International (LI) tevens heeft INLW een adviesbevoegdheid richting CSW (Commission on the status of Women) een commissie ingesteld door de VN betreffende vrouwenzaken.


INLW organiseert bijeenkomsten tijdens het congres van Liberal International, tijdens CSW en in landen waar liberale partijen actief zijn.


U kunt INLW steunen door lid te worden van ons internationale netwerk; INLW heeft in sommige landen ook een lokale afdeling (Chapter). In Nederland staat dit Chapter onder voorzitterschap van: H.E. (Lysbeth) van Valkenburg-Lely, inlw@vanvalkenburg.nl


Meer informatie over het INLW kunt u vinden op de website http://www.inlw.org/