Lysbeth van Valkenburg-Lely

Als lid van het LVN ben ik de schakel tussen de Nederlandse Liberale Vrouwen en het Chapter van het Internationale Netwerk van Liberale Vrouwen (INLW)

Ik ben als Treasurer van INLW ( International Network of Liberal Women) lid van het Board. INLW is een wereldwijd netwerk dat vanuit liberale uitganspunten met name de positie van vrouwen ondersteunt. Ditzelfde doen wij ook in Nederland. Vanuit LVN en INLW zetten wij ons tevens in voor de verbetering en verandering van de rechten van vrouwen en meisjes.

LVN wil meer deelname van liberale vrouwen in de lokale, nationale en internationale politiek. Als lid van dit bestuur ligt daar in het bijzonder mijn belangstelling.

Ik ben ruim 15 jaar lid gewest van de Gemeenteraad, Utrechtse Heuvelrug, als raadslid en 10 jaar als fractievoorzitter. Daarnaast ben ik 10 jaar secretaris geweest van de KC Utrecht.

Ik ben lid van het netwerk Cultuur en Media, voorheen partijcommissie cultuur en media en 6 jaar lid geweest van de Partijraad namens de KC Utrecht. Tevens ben ik lid van het netwerk Maatschappelijk Middenveld. Buiten de VVD ben ik actief in enkele andere bestuurlijke functies zie LinkedIn-profiel