LVN werkt samen met andere politieke partijen

Het PVO is een samenwerkingsorgaan van: PvdA (PvdA-Vrouwennetwerk), VVD (Liberaal Vrouwen Netwerk), CDA (CDA-V), GroenLinks (Feministisch Netwerk), D66 (V/M Sociale Innovatie), ChristenUnie (Inclusief).

Wat is het PVO?
Het PVO is een bestuurlijk samenwerkingsorgaan tussen - nu - zes politieke partijen opgericht om een gezamenlijk bestuurlijk draagvlak te creëren op het gebied van arbeidzorg, emancipatie, economische zelfstandigheid en diversiteit.

Doelstelling
• bevorderen van gelijke behandeling en rechten van vrouwen en mannen
• bevorderen van evenredige participatie van vrouwen en mannen in de politiek
• bevorderen van de discussie over de genoemde doelstellingen met leden van het kabinet, kamerleden en partijbesturen
• bestuurlijke samenwerking op het gebied van gelijke behandeling van de rechten van de vrouw en man

Activiteiten
• de doelstelling bereiken door het gezamenlijk formuleren van standpunten
• het voeren van gesprekken met leden van het kabinet
• het creëren van voldoende draagvlak bij de politieke partijen inzake het bereiken van
de doelstellingen
• het houden van expert meetings met wetenschappers en stakeholders

Werkwijze
• het samenwerkingsverband komt minimaal 6 x per jaar bijeen
• jaarlijks is een andere partij voorzitter
• er vinden gesprekken plaats met leden van het kabinet
• voor speciale onderwerpen is er een meer specifieke benaderingswijze van leden van het kabinet, kamerleden en partijbesturen

Samenwerking
Bij het PVO wordt vooral gezocht naar die onderwerpen, die op het bestuurlijke vlak elkaar binden. Met name zaken waarbij men het redelijkerwijs eens is en een gemeenschappelijk standpunt inneemt. In de verschillende politieke kleuring kunnen de details tot uiting komen.
De uitwerking wordt door het PVO nadrukkelijk overgelaten aan de politiek.