Missie Liberaal Vrouwen Netwerk

Waar staat het Liberaal Vrouwen Netwerk voor?


* Bevorderen van het politieke bewustzijn van vrouwen

* Stimuleren en activeren van vrouwen zich beschikbaar te stellen voor politieke en maatschappelijk/bestuurlijke functies

* Uitdragen van liberale gedachtengoed nationaal en internationaal

* Het zijn van een inspirerend en uitdagend netwerk van liberale vrouwen.


Hoe realiseert het LVN deze doelstellingen?


* Landelijke netwerkbijeenkomsten

* Speeddateworkshops om vrouwen te inspireren zich kandidaat te stellen voor politiek dan wel maatschappelijk/bestuurlijke functies

* Regionale/lokale bijeenkomsten alle met dezelfde doelstelling als hierboven beschreven

* Alles wat nodig is om een actief netwerk te zijn!