LVN in discussie met Kamerleden

Met veel enthousiasme kwamen bijna 40 leden van het LVN in de fractiekamer van de Tweede Kamer bijeen voor een discussie over diverse onderwerpen die de positie van vrouwen versterken. Kamerleden Ingrid Michon, Jacqueline van den Hil en Hatte van der Woude gaven ons een warm welkom. De grote groep ging in drieën uiteen om onderwerpen uit te diepen.

Hatte was vooral geïnteresseerd in de vraag of emancipatie nog wel nodig is. Is er bijvoorbeeld behoefte aan specifieke vrouwenzaken en wat vinden wij van een vrouwenquotum? Dat eerste was niet het geval.

Erg populair bleken de onderwerpen economische zelfstandigheid en financiële zelfredzaamheid. Dat laatste moet gestimuleerd worden, vonden de vrouwen. Daarbij zou ook het onderwijs kunnen bijdragen door inzicht en uitleg over financiën en financiële consequenties op school als lesstof te geven. Te veel jongeren zijn zich te weinig bewust dat hun keuze van dat moment zulke gevolgen kan hebben voor de toekomst.

Belemmeringen zoals beperkte kinderopvang, verschillende schooltijden en armoedeval als je meer uren gaat werken moeten allemaal worden aangepakt om depositie van mannen en vrouwen te verbeteren. 

Ook bij Jacqueline van den Hil kwam de kinderopvang ter sprake, vooral hoe deze optimaal in te zetten om de grote potentie van vrouwen (professioneel en/of maatschappelijk) beter te benutten. Er werden heel wat ideeën en mogelijke oplossingen aangedragen waar Jacqueline mee aan de slag kan. Al met al een heel positief gesprek!

Ingrid Michon stelde de vraag wat te doen om de veiligheid van vrouwen en meisjes te versterken. Men was unaniem van oordeel dat de drempel van aangifte doen omlaag moet, dat – als er aangifte wordt gedaan- er vervolg aan gegeven moet worden en dat het uiteindelijke doel van wetgeving moet zijn dat iedere vrouw en ieder meisje veilig over straat kan lopen.

Alle drie Kamerleden gaven aan veel profijt te hebben van de opmerkingen, ideeën en oplossingen voor hun diverse portefeuilles, en daar zeker mee aan de slag te gaan.

Na afloop kreeg de groep een rondleiding door het Kamergebouw onder leiding van Jacqueline van den Hil en mochten we plaatsnemen op de bankjes van de VVD-fractie in de Kamer.