Gezocht: 30 nieuwe burgemeesters

Commissaris van de Koning in Gelderland John Berends zoekt 9 burgemeesters. Hij hoopt vooral vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond, jongeren en politieke nieuwkomers voor deze rollen te interesseren. Landelijk zijn er de komende tijd zeker dertig nieuwe burgemeesters nodig. Iets voor jou? Solliciteer dan meteen. Twijfel je nog? Meld je dan aan voor het oriëntatieprogramma van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een paar interessante feiten:

  • Momenteel is ongeveer 30 procent van de burgemeesters vrouw.

  • Het aantal vrouwelijke burgemeesters neemt toe

  • Met de benoeming van Anja Schouten als burgemeester van Alkmaar stond vorig jaar in 102 van de 355 Nederlandse gemeentes een vrouw aan het roer; een record.

  • In 120 van de huidige 355 gemeenten In Nederland is nog nooit een vrouwelijke burgemeester benoemd.

  • In november 2020 waren er 93 VVD-burgemeesters, waarvan 70 mannen en 23 vrouwen.  

  • Zo'n 60 procent van de huidige burgemeesters is ouder dan 55 jaar.

  • Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken een oriëntatieprogramma ontwikkeld om de drempel te verlagen voor geïnteresseerden in het burgemeestersambt. Het programma duurt ongeveer een jaar en bestaat uit verschillende blokken en stages.

 Benieuwd wat de taken van een burgemeester zijn en welke stappen je moet doorlopen om benoemd te worden? Dat lees je hier

 Meer over hoe je burgemeester kunt worden lees je hier.

 Kijk voor vacatures voor het burgemeesterschap op politiekeambtsdragers.nl.