Wie verdient de Ribbius Peletierpenning 2022?

Provinciale Staten van Noord-Holland reiken van 2019 tot en met 2023 jaarlijks de Ribbius Peletier-penning uit. Vrouwen die zich verdienstelijk maken voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek of als politiek rolmodel een inspirerend voorbeeld zijn voor andere vrouwen maken kans op deze onderscheiding. 

De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 was aanleiding voor Provinciale Staten om 5 jaar lang een onderscheiding uit te reiken. Provinciale Staten vernoemden de onderscheiding naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland, die haar hele werkzame leven inzette voor vrouwenrechten.  

Vorig jaar ging de Ribbius Peletier-penning naar Sylvana Simons. Zij was gemeenteraadslid in Amsterdam, richtte BIJ1 op en is Tweede Kamerlid. De jury noemde haar een voorbeeld voor de volgende generatie vrouwen. Ook kende zij Sylvana de penning toe omdat zij zich publiekelijk uitspreekt over seksisme en racisme, en zo sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt.

Nomineer jouw kandidaat

Ken jij een vrouw die de Ribbius Peletier-penning 2022 verdient? Meld jouw kandidaat dan vóór 16 mei aan via www.penning.noord-holland.nl.