Liberaal Vrouwennetwerk VVD nu ook in Fryslân actief!

Liberaal Vrouwennetwerk nu ook in Fryslân actief!

Op verzoek van het landelijk Liberaal Vrouwennetwerk heeft Monique Boskma het initiatief genomen een regionaal netwerk in Fryslan op te zetten. Op 18 april is een eerste orienterende bijeenkomst georganiseerd waarvoor dertig enthousiaste vrouwen zich hadden opgegeven. Uiteindelijk waren er daadwerkelijk vijftien in Paddy O’Ryan’s pub aanwezig.

Het netwerk heeft dezelfde missie als het Liberaal Vrouwen Netwerk: vrouwen activeren voor politieke of maatschappelijke functies maar dan vooral op regionaal niveau. Maar natuurlijk ook de band tussen de Friese vrouwen verstevigen en elkaar versterken.

Het idee voor de toekomst is elk kwartaal een bijeenkomst en daarnaast een keer per jaar een grotere ‘groet & ontmoet’ met landelijke topvrouwen.

Ben je geïnteresseerd; geef je dan op en kom een keertje langs!

Meer info: Monique Boskma, info@commitconsulting.nl