100 JAAR VROUWENKIESRECHT: een verworvenheid om bij stil te staan!

© Lysbeth van Valkenburg - Lely

Het was een inspirerende bijeenkomst zaterdag 6 oktober 2018 in Utrecht.

De start met als thema “Hoe is in Nederland het actieve kiesrecht van vrouwen tot stand gekomen?” werd door Patrick van Schie, directeur Teldersstichting beantwoord met een boeiend inzicht in de ontwikkeling van ons kiesrecht.

Heeft het invoeren van het actieve kiesrecht voor vrouwen invloed gehad op de politiek en de maatschappij? Daarmee ging Fleur de Beaufort, wetenschappelijk medewerker van de Teldersstichting, van start. Dit onderzoek dat nog verder moet worden vervolgd gaf al een mooi beeld van alle invloed van vrouwen en het verkregen kiesrecht. Dit zal volgend jaar in een boek door de Teldersstichting worden gepresenteerd.

De verhalen van de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, gaven een goed inzicht in de houding van velen zowel mannen als vrouwen over de vrouw in de politiek en de houding die nog veel te vaak twijfel laat zien over de deskundigheid van vrouwen.

Bij de afsluiting door partijvoorzitter Christianne van der Wal- Zeggelink benadrukte zij nogmaals het belang van vrouwen in de politiek en vooral dat vrouwen elkaar ook moeten steunen. Helaas zijn soms in de politieke werkelijkheid de vrouwen onder elkaar de grootste bedreiging vrouwen en hun positie. Het was leerzaam maar zeker ook een gezellige bijeenkomst met een 60-tal vrouwen die allemaal op hun manier zich bezighouden met de politiek.