Impressie diner Liberaal Vrouwen Netwerk

“Hoe ‘verleiden’ we vrouwen om volgend jaar op de VVD te stemmen?”

Dat was de centrale vraag tijdens het netwerkdiner van het Liberaal Vrouwen Netwerk op 30 november van dit jaar.

Tamara van Ark, campagneleider voor deze verkiezingen, hield een bevlogen betoog over strategie en aanpak. Het advies van Tamara: “Luisteren en vooral aangeven dat de VVD hun zorgen niet alleen deelt maar vooral ook met oplossingen zal komen”.

Een goede aftrap om daarna aan de verschillende tafels met elkaar in gesprek te gaan en ideeën te opperen hoe wij onze kiezers het beste kunnen bereiken.

Onder de aanwezigen was een aantal kandidaat-Kamerleden, oudgedienden maar ook nieuwkomers.

In de loop van de avond kregen zij de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen: hun achtergrond, hun drijfveren en hun ambities als toekomstig Kamerlid.

Ruim 60 actieve VVD-vrouwen waren op deze doordeweekse avond naar het Carlton President Hotel gekomen!

Allen vertrokken na afloop met ideeën, inspiratie en drive om de campagne voor de verkiezingen stevig in te gaan.