Marijke Vos-Maan

Het Liberaal Vrouwen Netwerk (LVN) is in 2002 opgericht als opvolger van ‘Vrouwen in de VVD’, het is daarmee het eerste ‘officiële’ netwerk van de VVD.

De belangrijkste missie van het LVN is in de VVD vrouwen met al hun talenten zichtbaar te maken en hen stimuleren zich beschikbaar te stellen voor politieke en maatschappelijke functies.

Vanaf het ogenblik dat ik voorzitter werd van het LVN heb ik mij hiervoor ingezet.Belangrijke drijfveer was mijn ervaring dat nogal wat vrouwen de neiging hebben hun licht onder de korenmaat te zetten of denken dat iedereen vanzelf wel ziet hoe talentvol zij zijn. Niets is minder waar!

Dat maakt dat alle activiteiten die het netwerk organiseert of ontwikkeld hierop gericht zijn.

 

Professioneel gezien heb ik veel ervaring opgedaan met het inspireren en stimuleren van vrouwen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam door het opzetten van projecten voor hoogopgeleide vrouwen die graag weer met hun vak aan het werk wilden maar niet goed wisten hoe dit aan te pakken.

Het voorzitterschap van het hoofdbestuur van de VVAO (Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding) bleek eveneens een goede leerschool. Temeer omdat ik dat voorzitterschap overnam na een interne bestuurscrisis: het bleek een uitdaging de onderlinge verhoudingen weer normaal te maken!

 

Behalve het LVN ben ik ook lid van de stuurgroep van het Seniorennetwerk van de VVD, belast met de contacten met de leden van de Tweede Kamer en andere politieke gremia.

En namens het LVN zit ik in het Politiek Vrouwen Overleg (PVO), een bestuurlijk samenwerkingsverband van zes politieke partijen: CDA, PvdA, D66, CU, Groen Links en VVD. Onze gezamenlijke missie is positieverbetering van vrouwen met nadruk op economische zelfstandigheid. Punten die belangrijk zijn voor deze doelstelling, leggen we voor aan bewindspersonen, leden van de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties zoals de SER, VNO-NCW, Onderwijsraad enz.

 

Wat de politiek betreft, heb ik geen vertegenwoordigende functie gehad, maar wel in de loop der jaren ontdekt dat je veel van je idealen kan bereiken via de politiek en dat je ook vanuit andere posities dan in de actieve politiek, invloed kan uitoefenen op toekomstig beleid.

 

Tenslotte, ik woon en werk in Rotterdam, zit daar in een aantal maatschappelijke besturen en heb het project Vrouwen in de Lift opgezet, een project dat vrouwen adviseert en stimuleert haar eigen geld te gaan verdienen!